Redaksjonsmøte i Uppsala 27. august 2016

Deltagere: Haraldur Bernharðsson, Marco Bianchi, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Alex Speed Kjeldsen og Beeke Stegmann.
Møtested: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Tidsramme: 9.30-16.00

Møteleder: Haraldur Bernharðsson
Referenter: Haraldur Bernharðsson og Odd Einar Haugen

 

Redaksjonen er samlet til møte. I forgrunnen, fra venstre: Beeke Stegmann, Alex Speed Kjeldsen, Odd Einar Haugen og Karl G. Johansson.
I bakgrunnen, fra venstre: Marco Bianchi og Haraldur Bernharðsson.

 

Planlegging av versjon 3.0 av håndboken

Møtet diskuterte en omlegging av kapitlene i håndboken, og vedtok å fordele arbeidet med revisjonen av kapitlene slik:

 

Chap. 1. Why electronic encoding? What is Menota

Revisjon og supplering ved Karl G. Johansson.

 

Chap. 2. Text encoding using XML

Evaluering og eventuell revisjon ved Beeke Stegmann.

 

Chap. 3. Basic units: characters and words

Revisjon ved Odd Einar Haugen, og vurdering av stilark for korrekt visning av interpunksjon og avstander (“white space”) ved Beeke Stegmann.

 

Chap. 4. Levels of text representation

Revisjon ved Haraldur Bernharðsson.

 

Chap. 5. Abbreviations and special characters

Revisjon ved Haraldur Bernharðsson.

 

Chap. 6. Document structure

Revisjon ved Alex Speed Kjeldsen, og vurdering av stilark for korrekt visning av problematiske strukturer ved Beeke Stegmann.

 

Chap. 7. Scribal and editorial intervention

Revisjon ved Karl G. Johansson.

 

Chap. 8. Normalisation

Revisjon ved Haraldur Bernharðsson, og supplerende materiale fra Alex Speed Kjeldsen og Odd Einar Haugen.

 

Chap. 9. Linguistic annotation

Revisjon ved Odd Einar Haugen.

 

Chap. 10. Names

Revisjon ved Marco Bianchi.

 

Chap. 11. Metrical encoding

Revisjon ved Alex Speed Kjeldsen, som diskuterer kapittelet med Tarrin Wills.

 

Chap. 12. The header

Revisjon ved Beeke Stegmann.

 

Tidsplan

Utkast til reviderte kapitler før jul, eller seinest 15. januar 2017.

Redaksjonsmøte i forbindelse med kodingskurs i Reykjavík i midten av mai 2017.

 


Opprettet 21. september 2016. Sist oppdatert 21. september 2016.