Medieval Nordic Text Archive (Menota)

Bakgrunn
Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Målet for Menota er å bevare, formidle og publisere middelaldertekster i digital form, og å utvikle de standarder som kreves for dette. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin. Det er nå 16 medlemmer i Menota (se nederst på siden), og nye medlemmer ønskes velkommen.
Nyheter
Danske folkeviser på nettet (10.09.2007).Menotas tekstarkiv er åpnet (29.06.2007).Nye interpunksjonstegn på vei inn i Unicode-standarden (20.06.2007).Växjö universitet nytt medlem i Menota (02.03.2007).Ny oversikt over middelaldertegn - med tilhørende font (03.01.2007).Menota på veikartet til ESFRI (15.12.2006).Referat fra rådsmøte i København, 25.08.2006 (27.09.2006).Kungliga Biblioteket nytt medlem i Menota (08.06.2006).Nordiske middelalderordbøker (NMO) (07.06.2006).Ny nettside for Menota (16.03.2006).Unicode positiv til forslag om middelaldertegn (23.02.2006).Registrering av Menota i ESFRI og HERA (01.12.2005) Referat fra ordboksmøte i Oslo, 10.09.2005 (10.11.2005) Referat fra rådsmøte i Oslo, 09.09.2005 (03.11.2005) Utkast til middelaldertegn i Unicode-standarden (20.08.2005) Sakliste for Menotas rådsmøte i Oslo, 09.09.2005 (16.08.2005) Referat fra ordboksmøte i København, 29.–30.04.2005 (02.07.2005) Referat fra rådsmøte og redaksjonsmøte i Stockholm, 18.–19.09.2004 (05.02.2005) Lemmatiseringskollokvium, Bergen, 07.02.2005 (27.05.2005)Versjon 1.1 av Menotas kodingshåndbok publisert (12.05.2004)MUFI character recommendation v. 1.0 publisert (10.12.2003)Første utkast til koordinert bruk av Private Use Area i Unicode (30.09.2003)Menotas kodingshåndbok er publisert i versjon 1.0 på nettet (20.05.2003)Menota TVB har opprettet egen nettside (12.01.2003)Menota TVB opprettet med støtte av Norges forskningsråd (19.12.2002)Den svenske riksbanken støtter to store Vadstena-prosjekter (25.11.2002)Referat fra rådsmøte, København 14.09.2002 (30.09.2002)HIT-senteret og DOK-gruppen går aktivt inn i Menota (08.05.2002)Oppnevning av råd for Menota (04.01.2002)Oppretting av domene for Menota (08.11.2001)
Tekstarkiv
Menota har nå åpnet sitt tekstarkiv, i første omgang med 12 tekster på til sammen nesten 700.000 ord. Tekstene i arkivet blir kodet slik at de kan leses på ett eller flere nivåer. Det diplomatariske nivået (D) blir trolig det mest brukte, men noen tekster vil også være tilgjengelige på et faksimilært nivå (F) eller et normalisert nivå (N).Menotas tekstarkiv (åpnet 29.06.2007)Noen av tekstene vil være lemmatiserte (dvs. at det er knyttet oppslagsform til hvert i ord i teksten) og noen også morfologisk analyserte (dvs. at den grammatiske formen for hvert ord i teksten er bestemt). Disse er merket med henholdsvis en L og en M i katalogen. Lesing skjer ved at man klikker på F, D eller S i katalogen; søking ved at man klikker på S.Det finnes en oversikt over både de innlagte tekstene og de som er på vei inn i arkivet (uten at vi kan gi noen løfter om hvor raskt det vil skje).
Håndbok
En egen redaksjon har ansvar for utarbeidelsen av en håndbok for den elektroniske kodingen av tekstene i arkivet. The Menota handbook ble publisert på nettet 20. mai 2003 i versjon 1.0, og 5. mai 2004 i versjon 1.1. Denne versjonen er kompatibel med TEI P4.Menota handbook versjon 1.1Versjon 2.0 av håndboken vil etter planen bli publisert i løpet av 2007 og skal da være kompatibel med TEI P5. Arbeidet med denne versjonen er nå kommet langt:Menota handbook versjon 2.0 beta (under arbeid)
Ordboksressurser
Flere ordbøker over nordiske middelalderspråk er nå tilgjengelige på nettet. Foreløpig ligger de ute i ulike formater og har ulike grensesnitt, men representerer allerede en svært verdifull ressurs.Fritzners ordbok (islandsk og norsk)Söderwalls ordbok (svensk)Kalkars ordbok (dansk)Under ledelse av Hans Fix, Universitetet i Greifswald, er nå Walter Baetkes Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur gjort tilgjengelig i en oppdatert utgave for fri bruk. Ordboken kan lastes ned som PDF-fil (75 MB). Rask internettforbindelse vil derfor være en fordel.Walter Baetkes ordbok digital (lenke til registreringsside)Les også om igangværende ordboksprosjekter:Ordbog over det norrøne prosasprogGammeldansk ordbogDet er nå opprettet et formalisert samarbeid mellom de nordiske middelalderordbøkene i regi av Menota.Nordiske middelalderordbøker (NMO)
Elektroniske arkiver og biblioteker
Det finnes stadig flere arkiver, biblioteker og museer på nettet. På lenkesiden har vi samlet noen nyttige ressurser for nordiske middelaldertekster.Tekstressurser
Prosjekter
Noen prosjekter er nært knyttet til Menota:Menota TVB - et prosjekt finansiert av NFR 2003–2006Vadstena-prosjektet - et prosjekt finansiert av Riksbankens JubileumsfondMedieval Unicode Font Initiative - fonter for middelalderskriftDen elektroniske Edda - et samarbeidsprosjekt om koding av Edda-diktene
Stiftelse
Menota ble opprettet 10.09.2001 på et møte i Oslo med representanter for sentrale nordiske utgivelsesinstitusjoner. Stiftelsesmøte, Oslo 10.09.2001
Vedtekter
På rådsmøtet i København 14.09.2002 ble det lagt frem forslag til vedtekter for rådet. Disse har sirkulert og ble vedtatt på rådsmøtet i Reykjavík 06.09.2003.Vedtekter for Menota
Råd
Det er opprettet et rådgivende organ for arkivet. Hver institusjon kan ha én representant i rådet, men om ønskelig kan det gis møte- og talerett til flere representanter. Ulike institutter eller avdelinger ved samme universitet blir regnet som separate institusjoner.Menotas råd 2002-2003Menotas råd 2004-2006Menotas råd 2007-2009
Innkalling
Rådsmøte, Reykjavík 31.08.2007
Referat
Rådsmøte, Reykjavík 31.08.2007Rådsmøte, København 25.08.2006Rådsmøte, Oslo 09.09.2005Rådsmøte, Stockholm 17.09.2004Rådsmøte, Reykjavík 06.09.2003Rådsmøte, København 14.09.2002
Styre
Rådet utpeker et styre. Under møtet i Oslo ble det valgt et interimsstyre på fire personer, én fra hvert av de nordiske landene. Interimsstyret ble gjenvalgt på rådsmøtet i Reykjavík 06.09.2003 for perioden 01.01.2004 - 31.12.2006:
Faste representanter
Odd Einar Haugen (leder), NorgeKarl. G. Johansson (nestleder), SverigeAlex Speed Kjeldsen, DanmarkGuðvarður Már Gunnlaugsson, Island
Vararepresentanter
Mette Gismerøy Ekker, NorgeRoger Andersson, SverigeBritta Olrik Frederiksen, DanmarkSigurgeir Steingrímsson, Island
Håndboksredaksjon
Redaksjonen av håndboken omfatter fra og med versjon 2.0 fem personer: Matthew Driscoll, KøbenhavnOdd Einar Haugen, BergenKarl G. Johansson, OsloRune Kyrkjebø, BergenTarrin Wills, SydneyOdd Einar Haugen fungerer som redaktør.
Referat
Redaksjonsmøte, Bergen, 21-22.06.2006 Redaksjonsmøte, Bergen, 12.04.2005 Redaksjonsmøte, Stockholm, 18.09.2004Redaksjonsmøte, København, 26.03.2004Redaksjonsmøte i Bergen, 18.01.2003 Redaksjonsmøte i København, 01.12.2001
Tilgangsavtale
Menota har nå åpnet for å ta imot tekster fra andre institusjoner eller forskere. Ta kontakt med en av styremedlemmene i rådet (se lengre oppe i denne spalten). Det er utarbeidet en avtale for hvilke rettigheter som tekstleverandørene og arkivet har, basert på en tilsvarende avtale for Oxford Text Archive. Det sentrale punktet i denne avtalen er at utgiveren (transkribenten) beholder sine rettigheter til teksten. Tekster som er deponert i Menota, kan dermed legges ut i andre arkiver og i andre formater (trykte eller elektroniske) etter utgiverens eget ønske (jf. § 3.4 i avtalen):Tilgangsavtale / Access Agreement - v. 1.2 (8. september 2003)
Samarbeidende institusjoner
Danmark: Den Arnamagæanske Samling | Ordbog over det norrøne prosasprog | Det Kongelige Bibliotek | Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Institut for nordiske studier og sprogvidenskab ved KUA || Island: Stofnun Árna Magnússonar || Norge: Riksarkivet | Enhet for digital dokumentasjon ved UiO | Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved UiO | Nordisk institutt ved UiB | Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi (Aksis) ved UiB || Sverige: Språkbanken, Göteborgs universitet | Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet | Det svenska fornskriftsällskapet | Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm | Växjö universitet