Alle faste representanter, suppleanter og øvrige interesserte er herved innkalt til et digitalt rådsmøte i Menota.

Tidspunkt: Mandag 23. august 2021, kl. 10:00-11:50 (islandsk tid) / 12:00-13:50 (skandinavisk tid).

Vertskap: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Organisator av zoom-møtet: Haraldur Bernharðsson.

Egen zoom-invitasjon vil bli publiset her senere.

 

1. Konstituering

Valg av ordstyrer og referent.


2. Referatsaker

Godkjenning av referat fra det forrige rådsmøtet.


3. Samarbeid mellom Menota og Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (EAE)

Kort orientering og diskusjon.


4. Valg av medlemmer fra Menota i redaksjonskomiteen for EAE

Redaksjonskomiteen vil bestå av seks medlemmer: to fra miljøet i København, to fra miljøet i Reykjavík og to fra Menotas nettverk.

Det er de to siste posisjonene fra Menotas nettverk som er åpne for nominering. Send dine forslag på kandidater til Menotas sekretær, nina.stensaker@uib.no, innen 16. august 2021 (forlenget frist).

Valget av de to medlemmene vil etter planen gjennomføres på rådsmøtet.


5. Strategi for det videre arbeidet i Menota

- Aksept for digitale utgaver, både formelt (f. eks. i institusjonelle databaser) og reelt (blant våre kollegaer).
- Utvikling av flere verktøy (f.eks. Roberts Paulsens MenotaBlitz.html og Paul Meurers Menota Lemmatisation Assistant).
- Integrasjon av Menota og Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP).
- Kursvirksomhet og rekruttering av bidragsytere (f.eks. YouTube).
- Videre arbeid med The Menota Handbook, versjon 4.0 beta.


6. Eventuelt


Til orientering er det vanlige punktet «statusrapport fra nettverket» tatt bort i år. Hovedgrunnen til det er at årets møte igjen er digitalt med en stram tidsramme. Erfaringsmessig fører dette punktet til flere diskusjoner og spørsmål. Vi håper på et fysisk møte i 2022 der det vil bli tid til å diskutere dette punktet igjen.


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 27.06.2021. Sist oppdatert 12.08.2021. Vevsjef.