Alle faste representanter, suppleanter og øvrige interesserte er herved innkalt til rådsmøte i Menota. Etter to år med digitale rådsmøter, 2020 og 2021, blir dette møtet avholdt fysisk i Reykjavík. Det blir også mulig å delta via zoom. Nærmere detaljer om oppkopling kommer etter hvert.

Tidspunkt: Fredag 19. august 2022, kl. 09:30-16:00 (max).

Vertskap: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Sted: Stofnun Árna Magnússonar/Islands universitet (lokale vil bli kunngjort).

 

1. Konstituering

Valg av ordstyrer og referent.


2. Referatsaker

Godkjenning av referat fra det forrige rådsmøtet.


3. Forholdet mellom Menota og Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (EAE)

Den nye utgivelsesserien Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (EAE) er nå opprettet med en redaksjonsgruppe på seks personer, hvorav to er oppnevnt fra København, to fra Reykjavík og to fra Menota (hvorav en fra Sverige og en fra Norge):

Alex Speed Kjeldsen (Den Arnamagnæanske håndskriftsamling, Københavns Universitet)
Beeke Stegmann (Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi)
Tarrin Wills (Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns Universitet) - koordinator
Haraldur Bernharðsson (Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi)
Ingela Hedström (Menota)
Rune Kyrkjebø (Menota)

Innledning ved koordinator Tarrin Wills.


4. Normalisering av tekster i arkivet

Jonas Wellendorf vil innlede om hvordan han mener norrøne tekster kan normaliseres. Han bygger på en normalisering han har gjort av Gammelnorsk homiliebok (AM 619 4to), en normalisering som befinner seg et sted mellom det diplomatariske og det fullt normaliserte nivået i Menotas tekster.

Jonas Wellendorf vil delta på møtet via zoom fra Berkeley, California.

Haraldur Bernharðsson vil kommentere innledningen, bl.a. på bakgrunn av kap. 10 i Menota Handbook.


5. Runeinnskrifter i Menota

Odd Einar Haugen vil orientere om en eksperimentell runekatalog over 100 norske innskrifter i det yngre runealfabetet. Kataogen springer ut av et seminar for viderekomne studenter holdt i vårsemesteret 2021. Den omfatter gjengivelse av innskriftene på de tre vanlige nivåene i Menota: med runetegn på facs-nivået, i translitterering til latinskrift på dipl-nivået, og i normalisert norrøn ortografi på norm-nivået. Alle innskriftene er morfologisk annotert på same måte som de annoterte tekstene i Menota, og mange av dem er utstyrte med nye avtegninger og i en del tilfeller også nye fotografier. En ny, Unicode-kompatibel runefont, UNI Runes, er utviklet for å kunne gjengi innskriftene med runetegn.

Vær oppmerksom på at katalogen ennå er mangelfull, og at den blir korrigert fortløpende.


6. Menota Handbook

Versjon 3.0 av håndboken ble publisert 12. desember 2019. To nye kapitler er nå lagt ut under versjon 4.0 β, Ch. 17: Diplomas og Ch. 18 Runic inscriptions. I tillegg er det planlagt ytterligere to kapitler, som ennå ikke er skrevet, Ch. 19: Variants og Ch. 20: Contents of a scholarly edition.

Rådsmøtet bør diskutere hvordan arbeidet med håndboken skal fortsette. Det blir korte innledninger ved den nåværende redaktøren, Odd Einar Haugen, og Beeke Stegmann, en av de øvrige bidragsyterne til håndboken.


7. Valg av ny leder og nytt styre for Menota

Som varslet på det forrige rådsmøtet trekker Odd Einar Haugen seg nå som leder av Menota. Ny leder må velges og likeledes nytt styre med suppleanter. Etter sedvane sitter lederen av Menota i styret.


8. Eventuelt

Saker under eventuelt bør meldes inn under sak 1 på dagsordenen.

Odd Einar Haugen
Leder av Menota
10. juni 2022

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 02.06.2022. Sist oppdatert 10.06.2022. Vevsjef.