Interne dokumenter

Denne siden inneholder et redigert arkiv over interne dokumenter for styret og rådet i Menota. Inntil videre blir dokumentene innført i kronologisk orden med en kort beskrivende tittel.

Rundskriv til styret
1/2001: navn på styringsorgan og arkiv, 20.09.2001
2/2001: preliminær nettside, 27.09.2001
3/2001: domenenavn for Menota, 23.10.2001
4/2001: domenenavn, nettside, styringsorgan, tekster, 07.11.2001
5/2001: arbeidsoppgaver for Menota 2001-2002, 20.11.2001
6/2001: brev om oppnevning til rådet for Menota, 20.11.2001
7/2001: oppretting av interne sider, 10.12.2001
1/2002: oppnevning til rådet for Menota, 17.01.2002
2/2002: registrering på TEIs prosjektsider, 17.01.2002

Rundskriv til rådet
1/2002: velkommen i rådet, 14.03.2002
2/2002: tidspunkt for rådsmøtet til høsten, 13.05.2002
3/2002: oppnevning av valgkomité, 25.06.2002
4/2002: årsmøte i København 14.09.2002
5/2002: utsending av referat fra møte 14.09.2002
6/2002: støtte fra den svenske Riksbanken, 25.11.2002
7/2002: støtte fra Norges forskningsråd, 19.12.2002
1/2003: versjon 1.0 av håndboken publisert, 20.05.2003
2/2003: opptak av nytt medlem - Ordbog over det norrøne prosasprog 28.05.2003
3/2003: innkalling til årsmøte i Reykjavík 06.09.2003, 08.06.2003
4/2003: utkast til deponeringsavtale for Menota, 09.06.2003

Søknader
Søknad til Nansen-fondet, Norge, per 01.11.2001
Søknad til Meltzer-fondet, Norge, per 01.12.2001
Søknad til Jubileumsfonden i Riksbanken, Sverige, per 14.02.2002
Søknad til Kulturvetenskapliga donationen i Riksbanken, Sverige, per 14.02.2002
Søknad til Norges forskningsråd (NFR), per 15.06.2002

Møteinnkallinger
Innkalling til årsmøte i København 14.09.2002
Innkalling til årsmøte i Reykjavík 06.09.2003

Referater
Referat fra stiftelsesmøte i Oslo 10.09.2001
Referat fra redaksjonsmøte i København 01-03.12.2001
Referat fra arbeidsmøte i Bergen 05.12.2001
Referat fra prosjektmøte i Bergen 18.01.2002
Referat fra prosjektmøte i Bergen 24.04.2002
Referat fra rådsmøte i København 14.09.2002
Referat fra styremøte i København 14.09.2002
Referat fra redaksjonsmøte i Bergen 18.01.2003
Referat fra rådsmøte i Reykjavík 06.09.2003
Referat fra styremøte i Reykjavík 06.09.2003
Referat fra redaksjonsmøte i København 26.03.2004
Referat fra rådsmøte i Stockholm 17.09.2004
Referat fra styremøte i Stockholm 18.09.2004
Referat fra redaksjonsmøte i Stockholm 18.09.2004

Styre

Faste representanter:

Odd Einar Haugen, Norge (leder)
Karl. G. Johansson (nestleder), Sverige
Matthew J. Driscoll, Danmark
Guðvarður Már Gunnlaugsson, Island

Vararepresentanter:

Mette Gismerøy Ekker, Norge
Roger Andersson, Sverige
Britta Olrik Frederiksen, Danmark
Sigurgeir Steingrímsson, Island


Råd

Rådet er utpekt av de samarbeidende institusjonene
Sammensetning av rådet 2002-2003


Håndboksredaksjon

Odd Einar Haugen (redaktør), Bergen
Matthew J. Driscoll, København
Karl. G. Johansson, Oslo
Rune Kyrkjebø, Bergen
Tarrin Wills, Sydney


Håndbok

The Menota handbook (English text)


Tekster

Tekst prototyp (XML)
Tekst prototyp (XML vist i HTML)


Tilbake til hovedsiden for Menota


Opprettet 09.12.2001. Sist oppdatert 08.12.2004.