Råd for Menota

De deltagende institusjonene har oppnevnt følgende råd for perioden 1. januar 2002 - 31. desember 2003:

Danmark


Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet
Matthew J. Driscoll (fast representant)
Britta Olrik Frederiksen (suppleant)

Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog, Københavns Universitet
Bent Chr. Jakobsen (fast representant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København
Merete K. Jørgensen, Gammeldansk Ordbog (fast representant)
Ebba Hjort, Den Danske Ordbog (suppleant)

Det Kongelige Bibliotek, København
Ivan Boserup (fast representant)

Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet
Hanne Ruus (fast representant)

 

Island


Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík
Guðvarður Már Gunnlaugsson (fast representant)

 

Norge

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
Jon Gunnar Jørgensen (fast representant)
Jon Haarberg (suppleant)

Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Odd Einar Haugen (fast representant)
Else Mundal (suppleant)

Riksarkivet, Oslo
Tor Ulset (fast representant)
Gunnar Pettersen (suppleant)

 

Sverige

Institutionen för humaniora, Växjö universitet
Karl G. Johansson (fast representant)
Nils Dverstorp (suppleant)

Språkbanken, Göteborgs universitet
Yvonne Cederholm (fast representant)
Lena Rogström (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet
Lars-Erik Edlund, Umeå (fast representant)
Barbro Söderberg, Stockholm (suppleant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm
Roger Andersson (fast representant)
Claes Gejrot (suppleant)

 

 

Tilbake til hovedsiden


Opprettet 09.01.2002 av OEH. Sist oppdatert 25.06.2003 av OEH.