Råd for Menota

De deltagende institusjonene har oppnevnt følgende råd for perioden 1. januar 2004 - 31. desember 2006:

Danmark


Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet
Matthew J. Driscoll (fast representant)
Britta Olrik Frederiksen (suppleant)

Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns Universitet
Bent Chr. Jakobsen (fast representant)
Helle Degnbol (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København
Merete K. Jørgensen, Gammeldansk Ordbog (fast representant)
Ebba Hjort, Den Danske Ordbog (suppleant)

Det Kongelige Bibliotek, København
Ivan Boserup (fast representant)

Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet
Hanne Ruus (fast representant)

 

Island


Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík
Guðvarður Már Gunnlaugsson (fast representant)
Sigurgeir Steingrímsson (suppleant)

 

Norge

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
Jon Gunnar Jørgensen (fast representant)
Jon Haarberg (suppleant)

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo (fra 1. juli 2004)
Karl G. Johansson (fast representant)
Terje Spurkland (suppleant)

Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Odd Einar Haugen (fast representant)
Else Mundal (suppleant)

Riksarkivet, Oslo
Tor Ulset (fast representant)
Gunnar Pettersen (suppleant)

 

Sverige

Språkbanken, Göteborgs universitet
Rudolf Rydstedt (fast representant)
Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet
Lars-Erik Edlund, Umeå (fast representant)
Barbro Söderberg, Stockholm (suppleant) - til 30. juni 2006
Sture Allén (suppleant) - fra 1. juli 2006

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm
Roger Andersson (fast representant)
Claes Gejrot (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm (fra 1. juli 2006)
Ingrid Svensson (fast representant)
Anne Scherman (suppleant)

Institutionen för humaniora, Växjö universitet (til 30. juni 2004)
Karl G. Johansson (fast representant)
Nils Dverstorp (suppleant)

 

 

Tilbake til hovedsiden


Opprettet 09.01.2002 av OEH. Sist oppdatert 30.05.2007 av OEH.