Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonenen har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2007 - 31. desember 2009:

 

Den Arnamagnæanske Samling, Københavns universitet

Matthew J. Driscoll (fast representant)
Britta Olrik Frederiksen (suppleant)

Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns universitet

Bent Chr. Jacobsen (fast representant)
Helle Degnbol (suppleant)

Institut for nordisk filologi, Københavns universitet

Hanne Ruus (fast representant)
Dorthe Duncker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Merete K. Jørgensen (fast representant)
Ebba Hjorth (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Guðvarður Már Gunnlaugsson (fast representant)
Kristín Bjarnadóttir (suppleant)


Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Karl G. Johansson (fast representant)
Jon Gunnar Jørgensen (suppleant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Odd Einar Haugen (fast representant)
Rune Kyrkjebø (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

Tor Ulset (fast representant)
Gunnar Pettersen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo (fra 27.08.2009)

Espen Karlsen (fast representant)
Bjørg Dale Spørck (suppleant)


Språkbanken, Gøteborgs universitet

Lars Borin (fast representant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)
Sture Allén (suppleant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Roger Andersson (fast representant). Fra 27.08.2009: Sara Risberg
Claes Gejrot (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

Anna Wolodarski (fast representant)
Ingrid Svensson (suppleant)

Institutionen för humaniora, Växjö universitet

Boel Lindberg (fast representant)
Mats Herder (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Henrik Williams (fast representant)

Tilbake til hovedsiden

Opprettet 28.05.2007. Sist oppdatert 22.09.2009. Vevsjef.