Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonenen har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2010 - 31. desember 2012:

 

Den Arnamagnæanske Samling, Københavns universitet

Matthew J. Driscoll (fast representant)
Britta Olrik Frederiksen (suppleant)

Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns universitet

Helle Degnbol (fast representant)
Chris Sanders (suppleant)

Institut for nordisk filologi, Københavns universitet

Hanne Ruus (fast representant)
Dorthe Duncker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Merete K. Jørgensen (fast representant)
Ebba Hjorth (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Guðvarður Már Gunnlaugsson (fast representant)
Kristín Bjarnadóttir (suppleant)


Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Karl G. Johansson (fast representant)
Jon Gunnar Jørgensen (suppleant)

Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo

Christian-Emil Ore (fast representant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Odd Einar Haugen (fast representant)
Rune Kyrkjebø (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

Tor Ulset (fast representant)
Jo Rune Ugulen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Espen Karlsen (fast representant)
Bjørg Dale Spørck (suppleant)


Språkbanken, Gøteborgs universitet

Lars Borin (fast representant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)
Sture Allén (suppleant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Sara Risberg
Claes Gejrot (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

Anna Wolodarski (fast representant)
Ingrid Svensson (suppleant)

Institutionen för humaniora, Växjö universitet

Per Stille (fast representant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Lasse Mårtensson (fast representant)
Henrik Williams (suppleant)

Tilbake til hovedsiden

Opprettet 19.05.2010. Sist oppdatert 20.07.2010. Vevsjef.