Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonenen har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2010 - 31. desember 2012:

 

 D A N M A R K

Den Arnamagnæanske Samling, Københavns universitet

 • Matthew J. Driscoll (fast representant)
 • Britta Olrik Frederiksen (suppleant)

Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns universitet

 • Helle Degnbol (fast representant)
 • Chris Sanders (suppleant)

Institut for nordisk filologi, Københavns universitet

 • Hanne Ruus (fast representant)
 • Dorthe Duncker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

 • Merete K. Jørgensen (fast representant)
 • Ebba Hjorth (suppleant)

I S L A N D

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

 • Guðvarður Már Gunnlaugsson (fast representant)
 • Kristín Bjarnadóttir (suppleant)

 N O R G E

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 • Karl G. Johansson (fast representant)
 • Jon Gunnar Jørgensen (suppleant)

Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo

 • Christian-Emil Ore (fast representant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

 • Odd Einar Haugen (fast representant)
 • Rune Kyrkjebø (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

 • Tor Ulset (fast representant)
 • Jo Rune Ugulen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

 • Espen Karlsen (fast representant)
 • Bjørg Dale Spørck (suppleant)

 S V E R I G E

Språkbanken, Gøteborgs universitet

 • Lars Borin (fast representant)

Svenska fornskriftsällskapet

 • Lars-Erik Edlund (fast representant)
 • Sture Allén (suppleant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

 • Sara Risberg
 • Claes Gejrot (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

 • Anna Wolodarski (fast representant)
 • Ingrid Svensson (suppleant)

Institutionen för humaniora, Växjö universitet

 • Per Stille (fast representant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

 • Lasse Mårtensson (fast representant)
 • Henrik Williams (suppleant)