Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2013 - 31. desember 2015:

 

Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Alex S. Kjeldsen (fast representant)
Matthew J. Driscoll (suppleant)

Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet

Hanne Ruus (fast representant)
Dorthe Duncker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
Thomas Hansen (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Haraldur Bernharðsson (fast representant)
Guðvarður Már Gunnlaugsson (suppleant)


Universitetet i Oslo

Christian-Emil Ore, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (fast representant)
Karl G. Johansson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (suppleant)

Universitetet i Bergen

Odd Einar Haugen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (fast representant)
Rune Kyrkjebø, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

Jo Rune Ugulen (fast representant)
Arnhild Aasen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Espen Karlsen (fast representant)
Mette Witting (suppleant)


Språkbanken, Göteborgs universitet

Gerlof Bouma (fast representant)
Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)
Börje Westlund (suppleant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Sara Risberg (fast representant)
Claes Gejrot (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

Anna Wolodarski (fast representant) - til 1. august 2015
Patrik Granholm (fast representant) - fra 1. august 2015
Katinka Ahlbom (suppleant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

Per Stille (fast representant) - til 1. august 2015
Ida Västerdal (fast representant) - fra 1. august 2015
Gunilla Söderberg (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Lasse Mårtensson (fast representant)
Marco Bianchi (suppleant)

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 18.08.2013. Sist oppdatert 18.08.2015. Vevsjef.