Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2016 - 31. desember 2018:

 

Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Alex Speed Kjeldsen (fast representant)
Beeke Stegmann (suppleant)

Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet

Hanne Ruus (fast representant)
Dorthe Ducker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
Thomas Hansen (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Haraldur Bernharðsson (fast representant)
Haukur Þorgeirsson (suppleant)


Universitetet i Oslo

Christian-Emil Ore, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (fast representant)
Karl G. Johansson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (suppleant)

Universitetet i Bergen

Odd Einar Haugen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (fast representant)
Rune Kyrkjebø, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

Jo Rune Ugulen (fast representant)
Arnhild Aasen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Espen Karlsen (fast representant)
Mette Witting (suppleant)


Språkbanken, Göteborgs universitet

Gerlof Bouma (fast representant)
Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Ingela Hedström-Bolton (fast representant)
Sara Risberg (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

Patrik Granholm (fast representant)
Katinka Ahlbom (suppleant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

Ida Västerdal (fast representant)
Gunilla Söderberg (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Lasse Mårtensson (fast representant)
Marco Bianchi (suppleant)

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 07.12.2015. Sist oppdatert 18.08.2016. Vevsjef.