Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2016 - 31. desember 2018:

 

 D A N M A R K

Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

 • Alex Speed Kjeldsen (fast representant)
 • Beeke Stegmann (suppleant)

Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet

 • Hanne Ruus (fast representant)
 • Dorthe Ducker (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

 • Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
 • Thomas Hansen (suppleant)

 I S L A N D

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

 • Haraldur Bernharðsson (fast representant)
 • Haukur Þorgeirsson (suppleant)

 N O R G E

Universitetet i Oslo

 • Christian-Emil Ore, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (fast representant)
 • Karl G. Johansson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (suppleant)

Universitetet i Bergen

 • Odd Einar Haugen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (fast representant)
 • Rune Kyrkjebø, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket (suppleant)

Riksarkivet, Oslo

 • Jo Rune Ugulen (fast representant)
 • Arnhild Aasen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

 • Espen Karlsen (fast representant)
 • Mette Witting (suppleant)

 S V E R I G E

Språkbanken, Göteborgs universitet

 • Gerlof Bouma (fast representant)
 • Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

 • Lars-Erik Edlund (fast representant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

 • Ingela Hedström-Bolton (fast representant)
 • Sara Risberg (suppleant)

Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm

 • Patrik Granholm (fast representant)
 • Katinka Ahlbom (suppleant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

 • Ida Västerdal (fast representant)
 • Gunilla Söderberg (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

 • Lasse Mårtensson (fast representant)
 • Marco Bianchi (suppleant)