Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2019 - 31. desember 2021:

 

 D A N M A R K

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 • Alex Speed Kjeldsen (fast representant)
 • Beeke Stegmann (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

 • Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
 • Thomas Hansen (suppleant)

 I S L A N D

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

 • Haraldur Bernharðsson (fast representant)
 • Haukur Þorgeirsson (suppleant)

 N O R G E

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 • Karl G. Johansson (fast representant)
 • Under oppnevning (suppleant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

 • Odd Einar Haugen (fast representant)
 • Nina Stensaker (suppleant)

Språksamlingane, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

 • Peder Gammeltoft (fast representant)
 • Rune Kyrkjebø (suppleant)

Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim

 • Ivar Berg (fast representant)

Riksarkivet, Oslo

 • Jo Rune Ugulen (fast representant)
 • Arnhild Aasen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

 • Espen Karlsen (fast representant)
 • Mette Witting (suppleant)

 S V E R I G E

Språkbanken, Göteborgs universitet

 • Aleksandrs Berdicevskis (fast representant)
 • Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

 • Lars-Erik Edlund (fast representant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

 • Ingela Hedström-Bolton (fast representant)
 • Sara Risberg (suppleant)

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

 • Roger Andersson (fast representant)
 • Jonatan Pettersson (suppleant)

Enheten för handskrifter, kartor och bilder ved Kungliga Biblioteket, Stockholm

 • Patrik Granholm (fast representant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

 • Asbjørg Westum (fast representant) - overtok etter Gunilla Söderberg 19.10.2021
 • Simon Hartling (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

 • Lasse Mårtensson (fast representant)
 • Marco Bianchi (suppleant)