Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2019 - 31. desember 2021:

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Alex Speed Kjeldsen (fast representant)
Beeke Stegmann (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
Thomas Hansen (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Haraldur Bernharðsson (fast representant)
Haukur Þorgeirsson (suppleant)


Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Karl G. Johansson (fast representant)
Under oppnevning (suppleant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Odd Einar Haugen (fast representant)
Nina Stensaker (suppleant)

Språksamlingane, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Peder Gammeltoft (fast representant)
Rune Kyrkjebø (suppleant)

Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim

Ivar Berg (fast representant)

Riksarkivet, Oslo

Jo Rune Ugulen (fast representant)
Arnhild Aasen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Espen Karlsen (fast representant)
Mette Witting (suppleant)


Språkbanken, Göteborgs universitet

Aleksandrs Berdicevskis (fast representant)
Lars Borin (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Ingela Hedström-Bolton (fast representant)
Sara Risberg (suppleant)

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Roger Andersson (fast representant)
Jonatan Pettersson (suppleant)

Enheten för handskrifter, kartor och bilder ved Kungliga Biblioteket, Stockholm

Patrik Granholm (fast representant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

Asbjørg Westum (fast representant) - overtok etter Gunilla Söderberg 19.10.2021
Simon Hartling (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Lasse Mårtensson (fast representant)
Marco Bianchi (suppleant)

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 15.02.2019. Sist oppdatert 19.10.2021. Vevsjef.