Råd for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

De deltagende institusjonene har oppnevnt dette rådet for treårsperioden 1. januar 2022 - 31. desember 2024:

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Alex Speed Kjeldsen (fast representant)
Tarrin Wills (suppleant)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København

Simon Skovgaard Boeck (fast representant)
Thomas Hansen (suppleant)


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík

Under oppnevning (fast representant)
Under oppnevning (suppleant)


Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Karl G. Johansson (fast representant)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Åslaug Ommundsen (fast representant)
Nina Stensaker (suppleant)

Språksamlingane, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Peder Gammeltoft (fast representant)
Rune Kyrkjebø (suppleant)

Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim

Ivar Berg (fast representant)

Riksarkivet, Oslo

Arnhild Aasen (fast representant)
Ann Kristin Wangen (suppleant)

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Espen Karlsen (fast representant)
Bente Granrud (suppleant)


Språkbanken, Göteborgs universitet

Under oppnevning (fast representant)
Under oppnevning (suppleant)

Svenska fornskriftsällskapet

Lars-Erik Edlund (fast representant)

Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm

Ingela Hedström (fast representant)
Sara Risberg (suppleant)

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Under oppnevning (fast representant)
Under oppnevning (suppleant)

Enheten för samlingsförmedling ved Kungliga Biblioteket, Stockholm

Patrik Granholm (fast representant)
Elin Andersson (suppleant)

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitet

Asbjørg Westum (fast representant)
Simon Hartling (suppleant)

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Under oppnevning (fast representant)
Under oppnevning (suppleant)

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 15.02.2019. Sist oppdatert 03.05.2022. Vevsjef.