We use TEI

Literature

Version 2.0 (16 May 2008)

 

Allén, Sture. 1971. Introduktion i grafonomi. Data linguistica 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell.  

AMKO's dictionary = A Dictionary of Old Norse Prose / Ordbog over det norrøne prosasprog. København: Den Arnamagnæanske Kommission, 1989–. Presently a volume of indices (1989) and three dictionary volumes have been published, a–bam (1995), bam–da (2000) and de–em (2004).

Bugge, Sophus, utg. 1867. Norrœn Fornkvæði. Islandsk Samling af folkelige Oldtidsdigte om Nordens Guder og Heroer almindelig kaldet Sæmundar Edda hins Fróða. Christiania. – Rpt., Oslo 1965.

Den norsk-islandske skjaldedigtning. See Finnur Jónsson 1912–15 below.

EAGLES. Recommendations for the Morphosyntactic Annotation of Corpora. 1996. EAGLES Document EAG-TCWG-MAC/R. – http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/annotate/annotate.html

Finnur Jónsson. 1912–15. Den norsk-islandske skjaldedigtning. A: Tekst efter håndskrifterne, 2 vols. B: Rettet tekst, 2 bd. København. – Rpt., København, 1967–73.

Gade, Kari Ellen. 1995. The Structure of Old Norse Dróttkvætt Poetry. Islandica XLIX. Ithaca and London: Cornell University Press.

Haugen, Odd Einar. 1995. “Constitutio textus. Intervensjonisme og konservatisme i utgjevinga av norrøne tekster.” Nordica Bergensia 7: 69–99.

Haugen, Odd Einar. 2004. “Parallel views: Multi-level encoding of medieval Nordic primary sources.” Linguistic and Literary Computing 19: 73–91.

Haugen, Odd Einar, and Alois Pichler. 2005. “Fra kombinerte utgaver til dynamisk utgivelse: Erfaringer fra edisjonsfilologisk arbeid med Wittgensteins filosofiske skrifter og nordiske middelaldertekster.” Læsemåder: Udgavetyper og målgrupper, eds. Per Dahl, Johnny Konderup and Karsten Kynde, 178–224, 240–49. Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter 6. København: Reitzel.

Hreinn Benediktsson. 1965. Early Icelandic Script. Reykjavík: The Manuscript Institute of Iceland.

Iversen, Ragnvald. [1923] 1973. Norrøn grammatikk. 7th ed., rev. by Eyvind Fjeld Halvorsen. Oslo: Aschehoug.

Jensen, Helle. 1988. “Profilering og standardisering af udgivelsespraksis”. In: Tekstkritisk teori og praksis, eds. Bjarne Fidjestøl, Magnus Rindal and Odd Einar Haugen, 101–115. Oslo: Novus.

Jón Helgason, ed. 1955. Eddadigte. 2. ed. Nordisk Filologi. Serie A. Tekster. København: Munksgaard.

Kohrt, Manfred. 1985. Problemgeschichte des Graphembegriffs und des frühen Phonembegriffs. Reihe germanistische Linguistik 61. Tübingen: Niemeyer.

Kuhn, Hans, ed. 1983. Edda. Die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern. Herausgegeben von Gustav Neckel. 5. ed. by Hans Kuhn. Heidelberg: Winter.

Kunin, Devra, tr. 2001. The Passion and Miracles of the blessed Óláfr. In: A history of Norway and The Passion and Miracles of the blessed Óláfr, ed. Carl Phelpstead, 26–74. Text series 13. London: Viking Society for Northern Research.

Kålund, Kristian. 1905. Palæografisk Atlas. Oldnorsk-islandsk afdeling. København: Gyldendal.

Kålund, Kristian. 1907. Palæografisk Atlas. Ny serie. Oldnorsk-islandske skriftprøver c. 1300–1700. København: Gyldendal.

Larrington, Carolyne, ed. 1996. The Poetic Edda. Translated with an introduction and notes by Carolyne Larrington. Oxford: Oxford University Press.

de Leeuw van Weenen, Andrea. 2000. A Grammar of Möðruvallabók. CNWS 85. Leiden: School of Asian, African, and Amerindian Studies.

Metcalfe, Frederick, ed. 1881. Passio et miracula Beati Olavi: edited from a twelfth-century manuscript in the library of Corpus Christi College, Oxford. Oxford: Clarendon Press.

Noreen, Adolf. 1923. Altnordische Grammatik. 4th ed. Halle: Niemeyer.

Ordbog over det norrøne prosasprog. See AMKO's dictionary.

Peel, Christine, ed. 1999. Guta saga. The history of the Gotlanders. Viking Society for Northern Research. Text Series 12. London: Viking Society, University College.

Rindal, Magnus, ed. 1981. Barlaams ok Josaphats saga. Norrøne tekster 4. Oslo: Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

Robinson, Peter. 1994. The Transcription of Primary Textual Sources using SGML. Office for Humanities Communication Publications 6. Oxford: Oxford University Computing Services.

Seip, Didrik Arup. 1954. Paleografi. B. Norge og Island. Nordisk kultur 28 B. Oslo: Aschehoug.

Sievers, Eduard. 1893. Altgermanische metrik. Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, ed. W. Braune. Ergänzungsreihe, vol. 2. Halle: Niemeyer.

Skj = Finnur Jónsson. 1912-15. See above, Den norsk-islandske skjaldedigtning.

Sperberg-McQueen, C.M, and Lou Burnard. 1994. Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange (TEI P3). Chicago, Oxford: Text Encoding Initiative. – Version P4 published in March 2002. – Version P5 published in November 2007 (only in digital form).

Stefán Karlsson, ed. 1963. Islandske originaldiplomer indtil 1450. Tekst. Editiones Arnamagnæanæ A: 7. København: Munksgaard.


First published 20 May 2003. Last updated 16 May 2008. Webmaster.