Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Menotas håndbok publisert i v. 2.0

Menotas kodingshåndbok, The Menota Handbook, foreligger nå i versjon 2.0, publisert 16. mai 2008. Dette er en sterkt omarbeidet og utvidet versjon av håndboken som er kompatibel med TEI Guidelines P5 (publisert 1. november 2007):

Håndboken er skrevet i XML, som er konvertert til HTML for visning på nettet og til PDF med tanke på forbedret utskrift. Lenken til PDF-versjonen ligger i begynnelsen av hvert kapittel.

Håndboken har vært redigert av Odd Einar Haugen, med bidrag fra særlig Tone Merete Bruvik, Tarrin Wills, Karl G. Johansson og Vemund Olstad. Forordet gir en oversikt over fordelingen av arbeidet og hva som er revidert:

Redaksjonen håper at håndboken vil finne mange brukere, og at den gir svar på de viktigste spørsmålene som melder seg i det praktiske kodingsarbeidet.