Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Mange nye middelaldertegn i Unicode v. 5.1

Versjon 5.1 av Unicode-standarden ble publisert 4. april 2008. I denne versjonen har en arbeidsgruppe innenfor Medieval Unicode Font Initiative, under ledelse av Michael Everson (Westport, Irland), fått gjennomslag for en rekke middelaldertegn. Mange av innspillene til disse forslagene kommer fra medlemmer i Menota-nettverket. De to forslagene til Unicode ligger her:

Her følger en oversikt over de kodetabellene som inneholder nye tegn i Unicode v. 5.1, med en kort kommentar om hvilke typer av tegn det dreier seg om:

_____________________________________________________________________________

1DCD-1DE6: 26 tegn, herunder det meste som kan krype og gå av interlineære bokstaver i nordiske middelalderhåndskrifter (i tillegg til de 13 som allerede finnes i Combining Diacritical Marks 0363-036F foruten noen interlineære forkortelsessymboler, som krøll (ogonek), "ur" og "us" over vokalen.

_____________________________________________________________________________

1E9C-1E9F: 4 tegn, herunder høy "s" med tverrstrek og en versal form av den tyske "skarpe s" (kontroversielt - mange hevder at denne skal ha formen "SS").

1EFA-1EFF: 6 tegn for middelalderlig walisisk skrift.

_____________________________________________________________________________

2E20-2E2E: 15 tegn, herunder tegn for dittografi/ekspunksjon, halve hakeparenteser (brukt i tekstkritisk notasjon) og noen tegn som er brukt i allmenn epigrafikk.

_____________________________________________________________________________

10190-1019B: 12 tegn, alle for romersk mål og vekt.

_____________________________________________________________________________

A730-A787: 84 tegn, herunder en lang rekke nordiske ligaturer (bl.a. brukt i tekstmaterialet sitert i Ordbog over det norrøne prosasprog og allmenne latinske forkortelsestegn, for bl.a. "per" og "pro", foruten flere insulære tegn.

A7FB-A7FF: 5 tegn, alle for romersk epigrafisk skrift.

_____________________________________________________________________________

At Unicode nå har godkjent disse tegnene, innebærer at de kan brukes trygt med sine nye kodepunkter og at de vil være støttet av Unicode-standarden for fremtiden.

Imidlertid er det ikke slik at disse tegnene uten videre blir lagt inn i fonter av de kommersielle fontprodusentene. Trolig vil MUFI-fontene være de første som kommer til å ta opp tegnene, og først etter at MUFI har holdt et møte i Mainz 23. juni i år.

I beste fall vil oppdaterte fonter være tilgjengelige et stykke ut på høsten 2008. Men den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves.