Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Vurdering av tekstutgaver

Det har vist seg at vitenskapelige tekstutgaver, trykte såvel som digitale, ikke alltid får uttelling i de nye bibliometriske systemene. Dermed risikerer tekstutgaver å bli vurdert som annenrangs publikasjoner, og rekrutteringen til utgivelsesvirksomheten kan på lengre sikt bli svekket. Dette problemet ble tatt opp på Menotas rådsmøte, 27. august 2009:

Sak 7: Vilkår for publisering av digitale tekster

Møtet satte ned en arbeidsgruppe bestående av Odd Einar Haugen (Bergen), Alex S. Kjeldsen (København) og Haraldur Bernharðsson (Reykjavík). Denne arbeidsgruppen har seinere supplert seg med Johnny Kondrup (København), Karen Skovgaard-Petersen (København) og Gunhild Vidén (Göteborg), med sikte på å utarbeide et felles, nordisk notat. Dette notatet foreligger nå, underskrevet av Odd Einar Haugen (Menota), Johnny Kondrup (Nordisk Netværk for Editionsfilologer) og Gunhild Vidén (Svenska Klassikerförbundet). På denne måten ønsker arbeidsgruppen å framheve at synspunktene blir støttet av nordiske organisasjoner innenfor utgivelse av både antikke, middelalderlige og nyere tekster.

Notatet ligger her:

Nordisk notat om vitenskapelige tekstutgaver

Arbeidsgruppen oppfordrer til bruk av dette notatet, hvor enn det kan gjøre nytte.