Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Menotasidene flyttet fra Oslo tilbake til Bergen

Menota-sidene med håndboken og det tilhørende arkivet er nå flyttet fra Oslo tilbake til Bergen. Nettsidene og håndboken blir driftet ved Universitetsbiblioteket i Bergen, som også er hjemstavn for den dansk-norske Holberg-utgaven. Menotas tekstarkiv er på sin side blitt integrert i applikasjonen Corpuscle og blir også formidlet gjennom CLARINO, den norske avdelingen av det felleseuropeiske CLARIN-prosjektet.

Vi takker for all den hjelp Menota de siste årene har fått med driften ved Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo, og for den hjelpen vi nå har fått ved Universitetsbiblioteket i Bergen og i CLARINO-prosjektet i forbindelse med gjenoppbyggingen av ressursene i Bergen.

Nettsidene ser til forveksling like ut med de forrige nettsidene, mens tekstarkivet har fått et annet grensesnitt. Det samme grensesnittet er brukt for det georgiske nasjonalkorpuset og (under oppbygging) det abkhasiske korpuset – uten sammenligning for øvrig!

Vi anbefaler at alle brukere av Menota gjør seg kjent med det nye arkivet og de mange visnings- og søkemulightene det gir.