Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Avtale mellom Menota og Universitetsbiblioteket i Bergen

Styret for Menota har nå gjort avtale med Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) om serverplass og drift av arkivets nettsider. Avtalen innebærer en sikker lagring og visning av Menotas mange sider, det være seg inngangssiden med referater og andre opplysninger, Menota Handbook med tilhørende ressurser (skjema og entitetslister), eller katalogen over samtlige tekster i arkivet. Alle sidene er tilgjengelige via domenenavnet menota.org, slik at brukerne knapt vil merke at arkivet nå har fått et nytt hjem.

Det kan neppe være tvil om at universitetsbibliotekene i dag kan tilby en sikker og fremtidsrettet lagring og drift av ressurser som Menota. Styret i Menota setter derfor stor pris på den gunstige avtalen som arkivet har fått med UBB. Fra før av drifter UBB nettsidene til prosjektene Ludvig Holbergs Skrifter og Wittgensteins Nachlass og har dermed all nødvendig kompetanse for større tekstprosjekter.

Den undertegnede avtalen kan leses her: Avtale mellom UBB og Menota (gjeldende fra 1. april 2016).