Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Fjorten nye tekster i arkivet

Det siste året har Menota mottatt ikke mindre enn fjorten nye tekster:

- AM 1056 IX 4to (et fragment av Konungs skuggsjá) ved Nina Stensaker
- AM 113 B fol (Íslendingabók) ved Matteo Tarsi
- AM 162 B alpha fol (et fragment av Njáls saga) ved Katarzyna Anna Kapitan
- AM 302 fol (Magnus Lagabøtes landslov og andre lovtekster) ved Anna C. Horn
- AM 305 fol (Magnus Lagabøtes landslov og andre lovtekster) ved Anna C. Horn
- AM 56 4to (Magnus Lagabøtes landslov) ved Anna C. Horn
- AM 60 4to (Magnus Lagabøtes landslov og andre lovtekster) ved Anna C. Horn
- AM 78 4to (Kristenretter og andre lovtekster) ved Anna C. Horn
- Holm perg 30 4to (Magnus Lagabøtes landslov og andre lovtekster) ved Anna C. Horn
- Lbs fragm. 82 (Kringla-fragmentet av sagaen om Olav den hellige) ved Matteo Tarsi
- NKS 235g 4to (et fragment av Konungs skuggsjá) ved Nina Stensaker
- NRA 58 A (et fragment av Konungs skuggsjá) ved Nina Stensaker
- NRA 58 B (et fragment av Konungs skuggsjá) ved Nina Stensaker
- NRA 58 C (et fragment av Konungs skuggsjá) ved Nina Stensaker

Disse tekstene utvider arkivet med rundt en halv million ord, og det teller nå over 1,6 millioner ord.

Alle lovtekstene er transkribert av Anna C. Horn som del av Menotec-prosjektet (2010-2012). De andre tekstene er publisert av unge og lovende medarbeidere fra Norge (Nina Stensaker), Polen (Katarzyna Anna Kapitan) og Italia (Matteo Tarsi).

Tilretteleggingen og visningen av alle tekstene skjer nå i Corpuscle-applikasjonen utarbeidet av Paul Meurer ved Uni Research Computing i Bergen.

Mange takk til alle som har vært med på dette arbeidet!