Kalkars ordbok på nettet med fulle søkemuligheter

For den som vil arbeide med eldre dansk språk, er Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700) uomgjengelig. Den fyller rommet mellom Gammeldansk ordbok og Ordbog over det danske Sprog. Men ordboken er ikke regnet som særlig enkel å bruke, fordi mange oppslagsord finnes på helt andre steder enn man skulle vente – i alle fall om man tar utgangspunkt i moderne dansk ortografi.

Nå har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab lansert en søkeplattform som vil gjøre det langt lettere å finne fram i ordboken: Kalkarsordbog.dk. Her tilbyr DSL et elegant og intuitivt grensesnitt, hvor det er enkelt å søke med utgangspunkt i ulike kriterier og hvor resultatene blir fremviste i en klar og velorganisert typografi. Søker man på ordet “ild”, for eksempel, blir man henvist til “eld”, som er Kalkars oppslagsform. Man kan også søke på autentiske former i kildene, slike som “eld”, “eldh” og “yldh”, og i alle tilfeller får man en henvisning til oppslagsformen “eld”.

Kalkarsordbog.dk er utgitt med støtte fra Velux Fonden og Universitets-Jubilæets danske Samfund. Redaksjonen har vært Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck, Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgård.

Les mer her: Pressemelding om “verdens vanskeligste ordbog” (27.03.2017).


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 31.03.2017. Sist oppdatert 31.03.2017. Vevsjef.