Menota på YouTube

Vi er glade for å melde at Menota nå er presentert på YouTube. Det første bidraget i denne kanalen er levert av Ingvil Brügger Budal, førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, Bergen. Hun har selv kodet og publisert Elíss saga i håndskriftet Upps DG 4–7.

Flere videoer om Menota er på vei, og de vil etter hvert få sin egen seksjon på denne siden.

For ordens skyld understreker vi at Menota fremdeles er et nordisk nettverk. Men takket være stor velvilje ved Universitetsbiblioteket i Bergen har Menotas tekstfiler nå fått et sikkert oppholdssted i deres repositorium, sammen med digitalt materiale ved de øvrige Språksamlingene. Utviklingen av visnings- og søkeverktøyene i Corpuscle har vært mulig takket være generøs støtte fra det norske Clarin-prosjektet.


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 16.08.2018. Sist oppdatert 16.08.2018. Vevsjef.