Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Menotas håndbok v. 3.0 er publisert

Menotas håndbok er nå publisert i versjon 3.0. Det er en omfattende utvidelse av versjon 2.0, som kom i 2008, og den omfatter nå ikke mindre enn 16 kapitler (hvorav 6 er nye), 9 appendikser (3 nye) og dertil en helt ny praktisk veiledning, “tutorial”, for dem som skal gi seg i kast med transkribering for første gang. Kort fortalt tilbyr håndboken detaljerte retningslinjer for koding av middelalderhåndskrifter i XML, de nødvendige hjelpemidlene for dette, og konkret hjelp til transkripsjon. Den er kompatibel med versjon P5 av TEI Guidelines, men omfatter også en del særskilte utvidelser for middelalderhåndskrifter.

Odd Einar Haugen har vært hovedredaktør siden den første versjonen ble utgitt i 2003. Som det går fram av forordet til versjon 3.0, har i alt 19 tekstforskere og teknikere i kortere og lengre perioder vært med på å bygge opp og utvikle håndboken fra den første versjonen frem til i dag.

Arbeidet med v. 3.0 har pågått de tre siste årene, og bidragsyterne til denne versjonen er (i alfabetisk rekkefølge): Ivar Berg (Trondheim), Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Marco Bianchi (Uppsala), Øyvind Liland Gjesdal (Bergen), Karl G. Johansson (Oslo), Alex Speed Kjeldsen (København), Robert K. Paulsen (Bergen), Friederike Richter (Berlin), Beeke Stegmann (Reykjavík), Nina Stensaker (Bergen) og Tarrin Wills (København).

Noen av håndboksmedarbeiderne fotografert etter et redaksjonsmøte i Oslo, 31, august 2017. Fra venstre: Marco Bianchi, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Friederike Richter, Alex Speed Kjeldsen og Haraldur Bernharðsson. Ivar Berg, Øyvind Liland Gjesdal, Robert K. Paulsen, Beeke Stegmann, Nina Stensaker og Tarrin Wills var ikke med på billedet.

Arbeidet med håndboken er langt fra avsluttet med publiseringen av versjon 3.0. I første omgang vil det være tale om å teste ut de nye anbefalingene i denne versjonen og å utvikle de stilarkene (XSLT) som man behøver for en god visning, både de som ligger til grunn for visningen i arkivet (på Corpuscle-plattformen) og de selvstendige stilarkene som håndboken tilbyr. Ettersom Medieval Unicode Font Initiative i disse dager er i ferd med å publisere en oppdatert versjon av sine kodingstabeller, vil Menotas entitetsliste bli synkronisert med denne.

Redaksjonen mottar gjerne kommentarer og forslag til forbedringer av håndboken.