Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Innføring av datering og språkkoder i Menotas katalog

Menotas katalog er nå utvidet med en kolonne for datering av håndskriftene, basert på opplysningene i header i de enkelte filene og i tilgjengelige kataloger. For norrøne håndskrifter vil det si katalogen til Ordbog over det norrøne prosasprog. I noen tilfeller kan dateringen virke svært ung, slik som for de tre håndskriftene av Heimskringla, AM 35 fol, AM 36 fol og AM 63 fol, men det er dateringen på disse Heimskringla-avskriftene, ikke verket, som blir gitt her. Kringla-fragmentet av Heimskringla, Lbs fragm. 82, har til sammenligning dateringen c. 1258–1264, som er mye nærmere tilblivelsen av Heimskringla.

Inntil nylig brukte vi de uoffisielle språkkodene oic for Old Icelandic, onw for Old Norwegian, osw for Old Swedish og oda for Old Danish. Imidlertid har Robert K. Paulsen pekt på at det er en konflikt mellom disse kodene og den nyeste ISO-standarden. For eksempel er onw koden for gammelnubisk og oda for mbembe – hvem hadde vel tenkt på det? Så nå har vi innført trebokstavers-kodene i ISO 639-3 2007: isl for islandsk, nor for norsk, swe for svensk og dan for dansk. Koden for latin er som før lat. Se mer om disse kodene i ISO 639 language codes. Fra denne adressen kan man kjøpe en oversikt for CHF 58, eller man kan finne den kostnadsfritt på Wikipedia.

Når språkkoder nå blir kombinert med datering, unngår vi å måtte trekke en vilkårlig grense mellom eldre og nyere perioder i de nordiske språkene. For ordens skyld skal det nevnes at den ISO-kompatible språkkoden non omfatter alle de eldre nordiske språkene, så den ville ikke kunne brukes med noen differensierende funksjon, og bruken av den reiser det samme periodiseringsproblemet som de tidligere kodene. Den enkleste løsningen er derfor å bruke de vanlige kodene for de nordiske språkene.

Mange takk til Paul Meurer, Universitetsbiblioteket i Bergen, for implementeringen av datering og språkkoder i Menotas katalog.