Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Den svenske Riksbankens Jubileumsfond gir generøs støtte til digitaliseringsprosjekt

Riksbankens Jubileumsfond kunngjorde 28. oktober i år at de gir en bevilgning på nesten 16 millioner SEK til et større prosjekt ledet av Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson, Alexandra Petrulevich og Eva Petterson, alle ved Uppsala universitet. Prosjektets navn er “Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar.”

Prosjektet løper over fire år (1.1.2022 - 31.12.2025) og har tre hoveddeler:

1. Fotografering og utarbeiding av metadata for alle norrøne håndskrifter i de største svenske samlingene, særlig i Uppsala og Stockholm (i alt ca. 385 håndskrifter).

2. Diplomatarisk transkripsjon av fire store samlingshåndskrifter: Holm perg 18 4to, Holm perg I 4to, Holm perg 2 fol og Holm papp 46 fol. Den transkriberte teksten vil bli publisert gjennom Menota og emroon-databasen.

3. Normalisering av ortografien i disse tekstene etter utprøving av nye datalingvistiske metoder.

Det er oppnevnt et Advisory Board med disse medlemmene: Guðvarður Már Gunnlaugsson (Reykjavík), Odd Einar Haugen (Bergen), Karl G. Johansson (Oslo), Eiríkur Rögnvaldsson (Reykjavík) og Þórunn Sigurðardóttir (Reykjavík).