Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Full morfologisk og syntaktisk annotasjon av Konungs skuggsjá

Det norske hovedhåndskriftet av Konungs skuggsjá (Speculum regale), AM 243 b ɑ fol (ca. 1275), er nå tilgjengelig med full syntaktisk og morfologisk annotasjon. Arbeidet med den syntaktiske annotasjonen har innebåret at den tidligere morfologiske annotasjonen er blitt kontrollert og korrigert i hele håndskriftet. AM 243 b ɑ fol har et omfang på 63910 ord, så det representerer et betydelig tilskudd til korpuset av annoterte tekster i Menota.

Den morfologiske annotasjonen er tilgjengelig i Menotas hovedkatalog, på linje med de andre annoterte tekstene i denne katalogen. Man finner ganske enkelt signaturen AM 243 b ɑ fol i første spalte og klikker på Konungs skuggsjá i neste spalte:

Ved å klikke på et vilkårlig ord i teksten får man opp en fullstendig morfologisk beskrivelse av ordet i en egen rute. Man kan også søke i teksten (og større eller mindre deler av det annoterte korpuset) ved å bruke query-funksjonen.

Menota kan nå tilby et korpus på 765.000 ord i norrøne middelaldertekster som har fullstendig morfologisk annotasjon (oppslagsform, ordklasse og bøyningsform).

Ved søk skal man merke seg at oppslagsformene (lemmata) følger ortografien ved Gammelnorsk ordboksverk. De viktigste forskjellene i forhold til den norrøne normalortografien er disse: (1) ingen h foran l, n, r (altså lutr, nakki, ringr), (2) diftongen ey er gjengitt som øy (altså høyra), (3) halvvokalen j er gjengitt som i (altså iafn) og (4) det blir ikke skilt mellom o og ǫ (altså orð n. ‘ord’ og orð f. ‘avling’, istedet for orð n. ‘ord’ og ǫrð f. ‘avling’).

Den syntaktiske annotasjonen er på sin side tilgjengelig i INESS (Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics):

1. Gå til INESS
2. Klikk på Treebank selection i den venstre spalten
3. Klikk på Old Norse i listen over språk
4. Velg non-konungs-skuggsia-dep (non er ISO-forkortelsen for norrønt)
5. Klikk på Accept i tekstrammen for å godta lisensen
6. Klikk på en setning for å få frem et syntaktisk tre (i dependensanalyse)

Her får man tilgang på hele korpuset av syntaktisk annoterte norrøne håndskrifter, som med tilskuddet av Konungs skuggsjá har kommet opp i over 300.000 ord.

Mange av setningene i Konungs skuggsjá er lange og komplekse. Dette er en av de kortere og dessuten umiddelbart forståelig. Den er tatt fra omtalen av Grønland og det omliggende havet: Isar þæsser ero unndarleger at natturo ‘Denne isen er underlig av natur’. Predikatet ero ‘er’ er roten i setningen, mens subjektet isar ‘is’ har attributtet þæsser ‘denne’ (på gammelnorsk står disse to ordene i flertall) og subjektspredikativet unndarleger ‘underlig’ er beskrevet med funksjonen xobj, knyttet til subjektet med relasjonen xsub. Endelig er det et adverbial, hvor preposisjonen at ‘av’ har natturo ‘natur’ som oblik. Dette treet viser relasjonene i setningen uten at man direkte kan lese ut ordstillingen. Det er imidlertid mulig å vise analysen med ordstillingen fullt i behold.

Arbeidet med å annotere teksten ble gjort i perioden 2019-2021 av de tre annotatorene Eiríkur Kristjánsson, Þorsteinn Vilhjálmsson og Fartein Th. Øverland. Den syntaktiske annotasjonen ble gjort fra grunnen av, mens den morfologiske annotasjonen ble kontrollert og supplert som del av denne prosessen.

Eiríkur Kristjánsson (Reykjavík), Þorsteinn Vilhjálmsson (Reykjavík) og Fartein Th. Øverland (Stavanger).

Annotasjonsarbeidet ble utført i PROIEL-databasen, utviklet av Dag T.T. Haug og Marius Jøhndal ved Universitetet i Oslo, og importert i INESS-plattformen av Paul Meurer, Universitetsbiblioteket i Bergen. Det er Det humanistiske fakultetet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, som har finansiert arbeidet, og Odd Einar Haugen, Universitetet i Bergen, som har ledet det.

Retningslinjene for den morfologiske og syntaktiske annotasjonen er beskrevet i BELLS 4:1/2014 (norsk versjon) og BELLS 4:2/2014 (engelsk versjon).