Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Parallelle oversettelser av nordiske middelaldertekster

De tre arkivene i Menota inneholder parallelle oversettelser i ulikt omfang.

Menotas hovedarkiv

Menotas hovedarkiv har parallell oversettelse for noen få av tekstene. Per 1. januar 2023 gjelder det:

  • Gammelnorsk homiliebok i AM 619 4to
  • Magnus Lagabøtes landslov i Holm perg 34 4to

Noen flere oversettelser er under planlegging, men det er usikkert hvor stort omfanget kommer til å bli.


Menotas diplomarkiv

Menotas diplomarkiv vil få oversettelse til moderne norsk av alle diplomer til og med 1310, både originaldiplomer og vidisser. Etter hvert kan flere diplomer med tilhørende oversettelser komme til.


Menotas runearkiv

Menotas runearkiv har oversettelse til norsk og til engelsk av alle innskriftene. Katalogen omfatter nå 100 norske innskrifter i det yngre runealfabetet. Oversettelsene til engelsk er hentet fra den Samnordiske runetekstdatabasen.