Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Alle faste repræsentanter, suppleanter og øvrige interesserede indkaldes hermed til digitalt rådsmøte i Menota.

Tidspunkt: Fredag d. 18. august 2023, 11:00-14:00 (skandinavisk tid) / kl. 9:00-12:00 (islandsk tid).

Værtskab: Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet.

Organisator af zoom-mødet: Alex Speed Kjeldsen.

Zoom-link: https://ucph-ku.zoom.us/j/64235823957?pwd=MzBiT0N2UTVxczJDV1dLL01lTUdxUT09.

 

1. Konstituering

Valg af ordstyrer og referent.


2. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra det forrige rådsmøde.


3. Menotas fire arkiver

Menotas fire arkiver. Menotas arkiv omfattar nu tre korpora, hvortil der linkes fra indgangssiden: Hovedarkivet, Diplomarkivet og Runearkivet (de to sidstanførte er relativt nye). Fra disse kan man frit downloade XML-filene. Derudover findes et fjerde korpus, som det kan være nyttigt at have kendskab til: Testarkivet. Det kan betragte som en avanceret sandkasse, der giver mulighed for at se, hvordan XML-udgaverne tager sig ud på nettet. Der er ikke links til Testarkivet på indgangssiden, og man kan heller ikke downloade filerne fra dette arkiv, men det kan være nyttigt for potentielle bidragsydere at kende til tilbuddet.

Kort orientering/præsentation ved Alex Speed Kjeldsen.


4. Menota Lemmatisation Assistant

Menota Lemmatisation Assistant er sommeren 2023 genopstået under Paul Meurers kyndige hånd, og det er blevet et værktøj dels for normalisering af tekster, som kun foreligger på dipl-nivå, dels for lemmatisering (opslagsform + ordklasse), dels for fuld morfologisk annotation. Det hele er udformet med tanke på ergonomi, så næsten alt kan gøres uden brug af mus.

Demonstration ved Odd Einar Haugen.


5. Menota Handbook

Kort orientering om det igangværende og planlagte håndbogsarbejde ved Odd Einar Haugen og Beeke Stegmann.


6. Runer i Menota

Runer i Menota. Siden sidste rådsmøde har der bl.a. været afholdt et møde i Uppsala med deltagelse af flere rådsmedlemmer, ligesom der er blevet arbejdet på fontudvikling.

Indledende orientering ved Tarrin Wills suppleret af Odd Einar Haugen og Marco Bianchi. Efterfølgende diskussion.


7. Forholdet mellem MUFI og Menota

Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) og Menota er tæt forbundne. Dette kunne udnyttes endnu bedre til gavn for Menota, fx i relation til vedligeholdelse af entity-filen og dens status.

Kort orientering og oplæg ved Tarrin Wills.


8. Østnordiske XML-tekster

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har siden 2021 arbejdet på en digital udgivelse af 27 gammeldanske tekster kombineret med en trykt, illustreret serie af oversættelser. De 27 tekster giver et nuanceret billede af dansk middelalder samtidig meds, at de gerne skulle appellere til nutidige læsere. Formålet er at skabe fornyet interesse for et videnskabeligt felt, den gammeldanske filologi. Udgivelserne præsenteres på to niveauer: diplomatarisk og ultralet normaliseret. Indlægget vil præsentere projektet og de overvejelser redaktionen har gjort sig – navnlig om normaliseringsniveau(er).

Præsentation ved Simon Skovgaard Boeck.


9. Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (EAE)

Kort orientering om arbejdet med EAE ved Tarrin Wills og Alex Speed Kjeldsen.


10. Eventuelt

Under dette punkt kan der bl.a. orienteres om nye projekter med relevans for Menota og dets medlemmer.